0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
CẢM NHẬN HỌC VIÊN VĂN THIỆN

CẢM NHẬN HỌC VIÊN VĂN THIỆN

Đăng bởi Danh mục HỌC VIÊN MC Vào


CẢM NHẬN HỌC VIÊN VĂN THIỆN 

Trong qúa trình học MC Tại Tây Nguyên Phim, Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng

minh thienIMG20180130102449 


Viết bình luận