0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
Video clip khóa dạy học mc tiệc cưới

Video clip khóa dạy học mc tiệc cưới

Khóa dạy học mc tiệc cưới tại Tp.HCM Buổi học tại lớp của học viên Phạm Thị Phương Thảo tại trung tâm Tây Nguyên Phim K5 Học viên Phạm Thị Phương Thảo – Khóa học MC tiệc cưới[...]

Xem tiếp

Video clip tuyển sinh khóa đào tạo diễn viên

Tuyển sinh khóa đào tạo diễn viên điện ảnh truyền hình tại Tp.HCM Buổi học thực tế tại phim trường – Bộ Phim “ Trang Sách Huyền Bí “ Của Đạo Diễn “ Dương Hoàng Vinh “ cùng ekip đoàn làm[...]

Xem tiếp

Video clip lớp đào tạo diễn viên điện ảnh

Mở lớp đào diễn viên điện ảnh truyền hình tại Tp.HCM Buổi học thực tế tại phim trường của học viên – Khóa đào tạo diễn viên – trung tâm Tây Nguyên Phim[...]

Xem tiếp

Video clip lớp học ca sĩ

Lớp học ca sĩ chuyên nghiệp tại Tp.HCM Buổi học hát tại trung tâm Tây Nguyên Phim. Học viên ” xeri ” khóa học hát bolero[...]

Xem tiếp

Video clip khóa đào tạo ca sĩ

Khóa đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp tại Tp.HCM Buổi học hát của học viên lớp đào tạo ca sĩ tại trung tâm Tây Nguyên Phim. khóa 4[...]

Xem tiếp

Video clip trung tâm đào mc tiệc cưới

Trung tâm đào tạo mc tiệc cưới tại Tp.HCM Buổi học tại lớp Khóa học MC  tại trung tâm Tây Nguyên Phim –  ” khóa 4[...]

Xem tiếp

Video clip lớp học mc dẫn chương trình

Lớp học mc tiệc cưới chuyên nghiệp tại Tp.HCM Buổi học MC tiệc cưới tại trung tâm Tây Nguyên Phim do học viên Ngọc Phương  – Khóa Đào tạo MC tiệc cưới thực hiện[...]

Xem tiếp

Video clip trung tâm đào tạo diễn viên nhí

Trung tâm đào tạo diễn viên nhí tại Tp.HCM Buổi học thực tế của các học viên trung tâm Tây Nguyên Phim – khóa 45 -> 48 tham gia trong phim ” Trang Sách Huyền Bí ” của đạo diễn[...]

Xem tiếp

Đào Tạo Diễn Viên – Khóa 45 – Công Ty Tây Nguyên Phim

KHÓA HỌC DIỄN VIÊN – KHÓA 45 Video hình ảnh Học viên Công ty Tây Nguyên Phim, Lớp Diễn Viên Khóa 45 do đạo Diễn Phim Truyền Hình Dương Hoàng Vinh đứng lớp từ quá trình học đến thực tế tại phim[...]

Xem tiếp