0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
Khóa Học Hát – Tây Nguyên Phim

Khóa Học Hát – Tây Nguyên Phim

Đăng bởi Danh mục HỌC VIÊN THANH NHẠC, Tin công ty Vào Tháng Chín 21, 2016


Khóa Học Hát – Cảm Nhận Học Viên Tạ Tuấn Kiệt

Thầy dạy kĩ, chi tiết có kết hợp lý thuyết và luyện thanh, sử lỗi kĩ cho từng học viên

Kết hợp thanh nhạc và thực hành trong phòng thu, giúp thấy được sự cải thiện trong giọng hát của mình

Xem bài trước

Khóa học hát

Khóa học hát


Viết bình luận