0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
Video clip nơi học ca sĩ

Video clip nơi học ca sĩ

Đăng bởi Danh mục VIDEO CLIP Vào Tháng Mười Hai 09, 2015


Nơi học ca sĩ tại Tp.HCM

Buổi học tại lớp của học viên  Hoàng Minh – khóa đào tạo ca sĩ tại trung tâm Tây Nguyên Phim ” Khóa 29″ 


Viết bình luận