0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
Video clip nơi học ca sĩ

Video clip nơi học ca sĩ

Đăng bởi Danh mục VIDEO CLIP Vào


Nơi học ca sĩ tại Tp.HCM

Buổi học tại lớp của học viên  Hoàng Minh – khóa đào tạo ca sĩ tại trung tâm Tây Nguyên Phim ” Khóa 29″ 


1 phản hồi

  • Nguyễn Quỳnh Anh 1 NăM AGO

    từ bao nhiêu tuổi thì có thể học ạ? đây có phải bàn đạp vững chắc cho việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp/?

    Trả lời

Viết bình luận