0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
Một số hình ảnh tại phim trường

Một số hình ảnh tại phim trường

Có lẽ với tất cả học viên thì mục đích muốn đạt được của mọi người là đạt kết quả cao trong quá trình học để kiếm được một công việc làm ổn định từ những thứ mình đã học[...]

Xem tiếp