0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
VIDEO CLIP BUỔI HỌC HÁT BOLERO

VIDEO CLIP BUỔI HỌC HÁT BOLERO

Đăng bởi Danh mục Tin tức, VIDEO CLIP Vào


Khóa học hát nhạc Bolero

Buổi thực hành tại trung tâm học hát bolero Tây Nguyên Phim

Nơi dạy hát bolero chuyên nghiệp – Học viên Đỗ Thị Kim Loan


Viết bình luận