0916.955.085 - 028.62733715 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
Video clip lớp học ca sĩ

Video clip lớp học ca sĩ

Đăng bởi Danh mục VIDEO CLIP Vào Tháng Tám 17, 2015


Lớp học ca sĩ chuyên nghiệp tại Tp.HCM

Buổi học hát tại trung tâm Tây Nguyên Phim. Học viên ” xeri ” khóa học hát bolero


Viết bình luận